ΓΑΛΛΙΚΑ

 

  • Τμήματα Αρχαρίων και Προχωρημένων για μαθητές και ενήλικες.
  • Ιδιαίτερα μαθήματα σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε σπουδαστή χρησιμοποιώντας ειδικές μεθόδους ενηλίκων.
  • Μαθήματα εξ’ αποστάσεως μέσω Skype. Ευέλικτα μαθήματα από τις 8 πμ – 10μμ.
  • Προετοιμασία για εξετάσεις DELF Α1, Α2, Β1, Β2, DALF C1, C2,  Sorbonne B1, B2, C1, C2, TLF B1, B2, C1, C2, Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας

 

© 2020 Κέντρο Ξένων Γλωσσών & Δια Βίου Μάθησης "Νίκη Τσεκούρα". All Rights Reserved. Designed By Technical Support