• Ενηλίκων Αρχαρίων και Προχωρημένων.
  • Ιδιαίτερα μαθήματα σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε σπουδαστή χρησιμοποιώντας ειδικές μεθόδους ενηλίκων.
  • Προετοιμασία για Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας Επίπεδα Α2, Β1, Β2, Γ1, Γ2.

 

© 2020 Κέντρο Ξένων Γλωσσών & Δια Βίου Μάθησης "Νίκη Τσεκούρα". All Rights Reserved. Designed By Technical Support