• Ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών εκμάθησης αγγλικών σε ολιγομελή τμήματα ή ιδιαίτερα μαθήματα με χρήση ειδικών μεθόδων για ενήλικες και σύγχρονων τεχνολογικών συστημάτων σε 3 κύκλους των 6-9 μηνών ανάλογα με τον αριθμό ωρών διδασκαλίας ανά εβδομάδα:

Α) Elementary (επίπεδα Α1-Α2).

Β) Intermediate (επίπεδο Β1). Οι σπουδαστές μπορούν προαιρετικά να προετοιμαστούν για τις εξετάσεις PET (Cambridge) ή ESB   B1.

Γ) Upper Intermediate (επίπεδο Β2). Οι σπουδαστές προετοιμάζονται εντατικά για το ESB B2. Περαιτέρω εξάσκηση με θέματα περασμένων εξετάσεων καθώς και ειδικά μαθήματα προφορικών εκτός  του ωραρίου διδασκαλίας.

  • Προετοιμασία για τα ανώτερα πιστοποιητικά επιπέδου C1 – CAE (Cambridge) ή ESB C1 και C2 – CPE (Cambridge), ECPE (Michigan) ή ESB C2. Δυνατότητα συντόμευσης χρόνου απόκτησης πιστοποιητικών στους 15 μήνες. Περαιτέρω εξάσκηση με θέματα περασμένων εξετάσεων καθώς και ειδικά μαθήματα προφορικών εκτός του ωραρίου διδασκαλίας.
  • Τρίμηνη προετοιμασία για το ΤΟΕΙC (χωρίς προφορικά και έκθεση) που αναγνωρίζεται από τον ΑΣΕΠ για τα επίπεδα Β1, Β2 και C
  • Προετοιμασία για τα τεστ εισαγωγής ευρωπαϊκών πανεπιστημίων καθώς και ελληνικών μεταπτυχιακών TOEFLGMAT και IELTS.
  • Προετοιμασία υποψηφίων για το Ειδικό Μάθημα των Αγγλικών στις Πανελλαδικές εξετάσεις της Γ’ Λυκείου.
  • Business English – Technical English – Ειδικά Επαγγελματικά Αγγλικά.
  • Επίβλεψη (Personal Tutoring) προπτυχιακών και μεταπτυχιακών εργασιών αγγλικών και ελληνικών πανεπιστημίων.
  • Μαθήματα Γενικών & Ειδικών Αγγλικών εξ’ αποστάσεως μέσω Skype. Ευέλικτα μαθήματα από τις 8 πμ – 10μμ.
  • Διδασκαλία με τη βοήθεια σύγχρονου εποπτικού υλικού (προβολείς, διαδραστικό υλικό, e-books).
  • Έμπειροι καθηγητές – Λογικά δίδακτρα.
  • Δανειστική βιβλιοθήκη
© 2020 Κέντρο Ξένων Γλωσσών & Δια Βίου Μάθησης "Νίκη Τσεκούρα". All Rights Reserved. Designed By Technical Support