• Νηπιακά Τμήματα (Pre-Junior – Α’ Δημοτικού) ΔΩΡΕΑΝ
 • Προκαταρκτική Α και Προκαταρκτική Β
 • Κανονικές Τάξεις Α, Β, C - Προετοιμασία για τις εξετάσεις Young Learners (Class B: Movers, Class C: Flyers) του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE
 • Κανονικές Τάξεις D, Pre-FCE, FCE – Ειδική Προετοιμασία για τις εξετάσεις PET & FCE (Lower) του Πανεπιστημίου του CambridgeECCE του Πανεπιστημίου του Michigan, Επίπεδο Β του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας και Β2 του ESB. Εξάσκηση με θέματα προηγούμενων εξετάσεων και ειδική προετοιμασία για τα προφορικά εκτός των ωρών διδασκαλίας.
 • Προετοιμασία για τις εξετάσεις επιπέδου Advanced (C1) και Proficiency (C2) στα Αγγλικά (Πανεπιστήμια Cambridge, Michigan, ESB)
 • Έμφαση στον προφορικό λόγο – Επιπλέον εξάσκηση για την προετοιμασία των προφορικών εξετάσεων όλων των εξεταστικών φορέων (επίπεδα Α1-C2)
 • Διδασκαλία με τη βοήθεια σύγχρονου εποπτικού υλικού (προβολείς, διαδραστικό υλικό, e-books, προγράμματα multimedia και videos).
 • Βοηθητικά μαθήματα για τα Αγγλικά του σχολείου - Δημοτικού και Γυμνασίου.
 • Επιπρόσθετη Βοήθεια σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία, δυσγραφία)
 • Συντόμευση χρόνου απόκτησης πτυχίων μέσω θερινών υπερ-εντατικών μαθημάτων (1 τάξη σε 1 μήνα)
 • Ολιγομελή τμήματα - Ιδιαίτερη προσοχή στον κάθε μαθητή.
 • Τακτική επικοινωνία με τους γονείς
 • Έμπειροι καθηγητές – Λογικά δίδακτρα.
 • Δανειστική βιβλιοθήκη

 

© 2020 Κέντρο Ξένων Γλωσσών & Δια Βίου Μάθησης "Νίκη Τσεκούρα". All Rights Reserved. Designed By Technical Support