Το κέντρο μας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Neapolis Πάφου προσφέρει Εξ’ Αποστάσεως Μεταπτυχιακά Προγράμματα!

Ειδικά για φέτος ΜΟΝΟ €4500 όλο το πρόγραμμα σπουδών για τους Έλληνες φοιτητές.

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΜΒΑ

ΜΒΑ στα Τουριστικά

Ψηφιακό Μάρκετινγκ

Γενική Διοίκηση

Εκπαιδευτική Διοίκηση

Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας

Εκπαιδευτική Ψυχολογία

Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία

Θεολογία

Διεθνείς Σχέσεις, Στρατηγικής και Ασφάλειας

Πληροφοριακά Συστήματα και Ψηφιακή Καινοτομία

Ευρωπαϊκή Πολιτική και Διακυβέρνηση

Διεθνές & Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Επιχειρήσεων

Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών κατόπιν επικοινωνίας στο: 210-7659629  / 6944181235.

Γιατί στο Νεάπολις Πάφου

 Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου έχει θέσει ανάμεσα στους πρωταρχικούς του στόχους τη δημιουργία ενός δυναμικού μαθησιακού περιβάλλοντος και τη βασική και εφαρμοσμένη έρευνα σε γνωστικά πεδία που σχετίζονται άμεσα με τις ανάγκες της κοινωνίας.

Πιο συγκεκριμένα:

  • Επιδιώκεται η κάλυψη των μαθησιακών και κοινωνικών αναγκών όλων των φοιτητών

 

  • Παρέχονται εκπαιδευτικές ευκαιρίες και πολλαπλότητα επιλογών

 

  • Δεν απαιτείται φυσική παρουσία του φοιτητή στις αίθουσες διδασκαλίας

 

  • Δεν απαιτούνται εισαγωγικές εξετάσεις

 

  • Δεν τίθενται ηλικιακοί περιορισμοί.\

Όλα τα Προγράμματα Σπουδών του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου είναι πλήρως αναγνωρισμένα από την Κυπριακή Δημοκρατία και από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπρόσθετα, το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου έχει τύχει αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) της Ελλάδας, ως Ομοταγές Ίδρυμα προς τα ελληνικά ΑΕΙ.

 

 

© 2020 Κέντρο Ξένων Γλωσσών & Δια Βίου Μάθησης "Νίκη Τσεκούρα". All Rights Reserved. Designed By Technical Support