Το Κέντρο μας παρέχουμε πρόσβαση σε ενήλικες φοιτητές, να παραλείψεις μαθήματα Πληροφορία από το σπίτι στην Ελλάδα και και στο διανύσματα ειδικής e-learning πλατφόρμας. Μαθητές σχολιασμού του σπουδαστή του φοιτητή στο σχολείο μας για εξω εξάσκηση και τεστ διαιζόμενες εφαρμογές, απαιτούμενες για απαιτήσεις ECDL στο χρωματισμένο Κέντρο μας.

© 2020 Κέντρο Ξένων Γλωσσών & Δια Βίου Μάθησης "Νίκη Τσεκούρα". All Rights Reserved. Designed By Technical Support