Το Κέντρο μας παρέχει τη δυνατότητα σε ενήλικες σπουδαστές/φοιτητές, να παρακολουθούν πανεπιστημιακά μαθήματα εξ αποστάσεως μέσω Skype στους τομείς της Πληροφορικής, της Ηλεκτρονικής, Διοίκησης, Οικονομικών, Στατιστικής, Τουριστικών Επαγγελμάτων, Λογιστικής. Υπάρχει η δυνατότητα ανάληψης προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών εργασιών στα Ελληνικά και στα Αγγλικά. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα δακτυλογράφησης, επιμέλειας εργασιών και μετάφρασης.

© 2020 Κέντρο Ξένων Γλωσσών & Δια Βίου Μάθησης "Νίκη Τσεκούρα". All Rights Reserved. Designed By Technical Support